Den salige Antonius Fatati (~1410-1484)

Minnedag: 19. januar

Den salige Antonius Fatati ble født rundt 1410 i Ancona i regionen Marche i Italia. Han hadde suksessivt embetene som erkeprest av Ancona, generalvikar av Siena, kannik ved Vatikanet i Roma, biskop av Teramo og biskop av Ancona. Hans minnedag feires alle disse stedene.

Han døde den 9. januar 1484. Hans minnedag er 19. januar. Hans kult skal ha blitt stadfestet av pave Pius VI (1775-99), men dette nevnes ikke i Helligkåringskongregasjonens Index ac status causarum, som er en fortegnelse over alle hellig- og saligkåringer mellom 1588 og 1999.

av Webmaster publisert 26.07.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:50