Den salige Antonius av Foligno (d. ~1398)

Minnedag: 13. mai

Den salige Antonius (ung: Antal) ble født en gang i første halvdel av 1300-tallet i Ungarn. I det hellige år 1350 dro han som pilegrim til Roma, for den gangen var det bare mulig å vinne jubileumsavlaten i Roma. Etter å ha utført sine andaktsøvelser ble han værende i Roma i flere år. Senere foretok han en pilegrimsreise til Assisi og den hellige Frans’ grav for å vinne Portiuncula-avlaten.

I Assisi sluttet han seg til fransiskanernes tredjeorden, som opprinnelig var kjent som Botsbrødre og -søstre, men fikk senere navnet fransiskanertertiarer (Tertius Ordo Franciscanus – TOF eller Tertius Ordo Secularis Franciscalis – TOSF). I 1976 ble navnet endret til «Den sekulære fransiskanerordenen» (Ordo Franciscanus Saecularis – OFS), og ordenen er approbert og anerkjent av Den hellige stol under dette offisielle navnet.

Da han dro fra Assisi, ble han alvorlig syk, og han ble innlagt på sykehuset Santo Spirito i Foligno i provinsen Perugia i Umbria. Det skal ha skjedd i 1271. I løpet av sin sykdom avla han et løfte om at hvis Gud helbredet ham, ville han bli igjen og bo på dette sykehuset for å ta seg av de trengende. Gud hørte ham og Antonius var trofast mot sitt løfte, så han valgte å bli værende og å konsekrere sitt liv til å tjene de syke. Resten av livet pleide han de syke i Foligno med stor ydmykhet, og han vant seg et stort ry for sitt barmhjertige arbeid.

Antonius døde den 13. mai 1398 i Foligno og ble gravlagt i sykehusets kapell. Da hans grav ble åpnet i 1608, ble hans legeme funnet intakt. Det ble ikledd drakten til en fransiskanertertiar og lagt i et forseggjort forgylt skrin og plassert over alteret i sykehuskirken med stor ærbødighet. Deretter skjedde det mange mirakuløse helbredelser blant de besøkende. Antonius’ minnedag som salig er dødsdagen 13. mai. Noen nevner også 13. november som minnedag.

Kilder: Benedictines, roman-catholic-saints.com, katolikus.hu, kincseslada.hu - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 26. juli 2006 – Oppdatert: 25. mars 2016

av Webmaster publisert 26.07.2006, sist endret 25.03.2016 - 15:55