Den salige Antonius Jäger (1746-1819)

Minnedag: 27. august

Den salige Antonius Jäger ble født den 31. mars 1746 i Innichen i Tirol i Østerrike. Han sluttet seg i 1768 til premonstratenserne (Candidus et Canonicus Ordo Praemonstratensis – OPraem), som også kalles norbertinerne etter sin grunnlegger, den hellige Norbert av Xanten (ca 1080-1134), eller Hvite kanniker etter fargen på ordensdrakten. Han ble kannik i deres kloster i Wilten ved Innsbruck i Tirol.

Der ble han presteviet i 1770. På universitetet i Innsbruck tok han doktorgraden og ble professor i dogmatikk der. Etter Østerrikes nederlag i den såkalte tredje koalisjonskrig og freden i Bratislava var Tirol fra 1805/06 under bayersk herredømme. Da klosteret Wilten ble stengt under den bayerske okkupasjonen, ble Antonius erkeprest av Lienz i Osttirol. Da Tirol gjorde oppstand mot den bayerske og franske okkupasjonen i 1810, mistet han nesten livet på grunn av en patriotisk tale, men han klarte å flykte inn i presteboligen til sin medbror Sigmund. Men Sigmund og hans kapellan ble skutt etter ordre fra den franske general Brussier, og Antonius Jäger fikk et langt fengselsopphold i Bozen (it: Bolzano).

Etter at han ble satt fri, vendte han tilbake til sitt sogn Lienz, og i 1812 ble han generalvikar for biskopen av Brixen (it: Bressanone). Han døde den 27. august 1819. Denne ivrige og modige ordensmannen skrev flere bøker, blant dem Dissertatio de dolore necessario in sacramento poenitentiae et baptismi. Han æres som salig av premonstratenserne med minnedag på dødsdagen 27. august.

av Webmaster publisert 21.03.2009, sist endret 28.11.2015 - 02:50