Den hellige Anthimos av Kyrrhos ( -~303)

Minnedag: 27. september

Den hellige Anthimos nevnes i de legendariske aktene som en ledsager av de hellige martyrene Kosmas og Damian i deres martyrium rundt 303 i Kyrrhos (lat: Cyrrhus; i dag Killiz) nord for Antiokia i Syria. Hans minnedag er 27. september, dagen etter Kosmas og Damian.

av Webmaster publisert 24.07.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:50