Den salige Antonius av Monte Milone ( -1512)

Minnedag: 6. januar

Den salige Antonius ble født på 1400-tallet i Monte Milone, i dag Pollenza i bispedømmet og provinsen Macerata i regionen Marche i Midt-Italia. Han ble fransiskaner (Ordo Fratrum Minorum – OFM) og fremhevet seg som en tilhenger av og forkjemper for Monte di pietà. Ordet mons betyr bokstavelig en opphoping av verdier eller penger, i dag kalt kapital. De opprinnelige Montes pietatis var «medlidenhetsfond» som skulle låne ut penger uten renter til de fattige, som skulle etterlate en aller flere eiendeler som sikkerhet.

Antonius ble benådet av Gud med mirakuløse evner. Han døde i 1512 og ble gravlagt i kirken San Bernardino i Urbino. Vi kjenner ingen minnedag.

av Webmaster publisert 26.07.2006, sist endret 28.12.2015 - 12:04