Den hellige Antiokus av Mar Saba ( -~630)

Minnedag: 22. januar

Den hellige Antiokus kom fra Medosaga nær Ancyra i Galatia (i dag Ankara i Tyrkia). Han ble munk i den berømte lavraen Mar Saba nær Jerusalem. Der ble han vitne til den fryktelige perserinvasjonen i 614. Han beskrev massakrene, ødeleggelsene og stjelingen av pasjonsrelikviene, spesielt Det sanne kors, som ble fraktet til Persia. Han er like berømt for sin hellighet som for sin lærdom.

Han regnet med at munkene ville bli jaget ut av sine klostre og fratatt sine biblioteker av perserne, så han skrev en bok på 130 kapitler hvor han oppsummerte sitater fra Bibelen, tekster fra kirkefedrene og ulike bønner. Han skrev også mye som fortsatt resiteres i kompletorium i den orientalske liturgien. Han døde rundt 630 (624?) og hans minnedag er 22. januar (24. desember nevnes også). Han kalles også Antiokus Sabaitten.

av Webmaster publisert 25.07.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:50