Den hellige Antonios av Novgorod (d. 1231)

Minnedag: 8. oktober

Den hellige Antonios (ru: Antonij; Антоний) ble født en gang på 1100-tallet som Dobrynja Jadrejkovitsj (ru: Добрыня Ядрейкович) i Novgorod i Russland («Store Novgorod», Velikij Novgorod), ikke å forveksles med Nizjnij-Novgorod, som nå er Russlands fjerde største by. Han ble munk i klosteret Khutyn.

Han er mest kjent for sin «Pilegrims bok», som er den eldste kulturelle og arkitektoniske krønike om Konstantinopel (i dag Istanbul). Boken ble skrevet under et besøk i Konstantinopel rundt år 1200. Boken er unik for sin informasjon om Konstantinopel sent på 1100-tallet og er den mest omfattende kilden til byens arkeologi og religiøse kultur før den franske og venetianske plyndringen i 1204 under Det fjerde korstog. Boken inneholder også et resymé av den gresk-ortodokse liturgien i basilikaen Hagia Sofia, som nå er museum. Men mens noen ser på boken som en verdifull kilde til historisk informasjon, betrakter andre den som en retorisk fortelling, siden han fabrikkerte noen detaljer, slik som de patriarkale badene.

Folket i Novgorod var misfornøyde med sin erkebiskop Metrofanes (1199-1211; 1219-23), så i 1211 drev de ham ut av Novgorod og valgte Antonios til ny erkebiskop av Novgorod, uten sanksjon fra metropolitten. I dette embetet er Antonios kjent for sitt politiske og kommersielle diplomati med vesten, og han utviklet bystatens økonomi gjennom avtaler med tyskerne. Han meglet også mellom stridende russiske fyrster. «Eventyret om erobringen av Tsargrad», en fortelling om en frankisk seier, tilskrives noen ganger ham.

Antonios ble fordrevet fra sitt sete i 1219 og ble tvunget til å dra til Peremysjl i Galicia, og Metrofanes kunne med metropolittens sanksjon sitte i embetet igjen inntil sin død i 1223. Men novgorodianerne byttet ofte ut både sine hierarker og fyrster, og hans etterfølger Arsenius (1223-25; 1228) ble fordrevet i 1225, og Antonios kom tilbake som erkebiskop igjen. Da han ble fordrevet for andre gang i 1228, trakk han seg tilbake til Khutyn. Der døde han den 8. oktober 1231 (eller 1232), etter en sykdom som hadde gjort ham stum.

Antonios feires som helgen i den russisk-ortodokse kirke med minnedag på dødsdagen 8. oktober. I tillegg feires han den 10. februar, som er en synaxis (fellesfest) for de hierarkene av Novgorod som ble gravlagt i eller senere overført til katedralen St. Sofia (gr: Hagia Sofia, Αγία Σοφία = «Hellige Visdom») i Novgorod, muligens den eldste bygningen i Russland som fortsatt er i bruk. En synaxis for hierarkene fra Novgorod feires også den 4. oktober og på tredje søndag etter pinse.

av Webmaster publisert 26.12.2009, sist endret 27.08.2018 - 18:27