Den hellige Antonius av Aten ( -1777)

Minnedag: 5. februar

Den hellige var sønn av fattige kristne som bodde i Aten. Han ble kjøpt av en muslimsk albansk handelsmann, og han ble solgt fem ganger til ulike herrer som forgjeves forsøkte å omvende ham. Til slutt ble han solgt til en kristen jernvarehandler i Konstantinopel. Der ble han gjenkjent av en av sine tidligere herrer, som var misfornøyd over å ha måttet kvitte seg med ham, så han anmeldte ham som frafallen muslim. For det ble han arrestert og dømt til døden.

Da han skulle halshogges, slo bøddelen ham lett med tre hogg for at han skulle gi etter. Da han så at det ikke nyttet, hogg han til hardt fjerde gang, og hodet ble skilt fra kroppen. Dette var i 1777 og hans minnedag er 5. februar.

av Webmaster publisert 26.07.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:50