Den hellige Antoninus av Meaux (300-t)

Minnedag: 5. oktober

Den hellige Antoninus (Antonius, Antoninestus; fr: Antonin) levde på 300-tallet i Gallia, nå Frankrike. Han var en medhjelper av den hellige misjonæren Sanctinus, som regnes som den første biskopen av både Verdun og Meaux.

Etter Sanctinus’ død overtok Antoninus som den andre biskopen av Meaux (Meldensis, Meldunum) i Gallia Lugdunensis, nå i departementet Seine-et-Marne i regionen Île-de-France. Hans minnedag er 5. oktober, men noen ganger minnes han sammen med Sanctinus den 11. oktober eller 22. mai. Han nevnes også den 30. september.

Kilder: fr.wikipedia.org, martyretsaint.com, zeno.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 12. januar 2016

av Per Einar Odden publisert 12.01.2016, sist endret 12.01.2016 - 07:11