De hellige Arkadios og Nestor av Tremithus (300-t)

Minnedag: 7. mars

Første søndag i oktober: Alle helgener av Kypros

De hellige Arkadios (Arcadius) og Nestor var biskoper av Tremithus (Trimithunta, Trimythontos, Trimiphuntum) på Kypros på 300-tallet. Arkadios viet seg helt fra ungdommen til et asketisk liv som munk. Han var biskop på Kypros under keiser Konstantin I den Store (306-37; enekeiser fra 324). Han var lærer for de hellige martyrene Julian Legen og Eubolos, som ble henrettet under keiser Julian den Frafalne (Apostata) (361-63). Etter å ha bevitnet deres martyrium og gravlagt dem, døde Arkadios kort etter.

De minnes i vest enten 14. februar eller 4. mars (6. mars nevnes også) og i øst den 7. mars. Samme dag minnes De syv misjonsbiskoper av Kherson (Chersonesos/Chersones) på Krim, så sammen kalles de ofte «De ni hellige misjonsbiskoper».

av Webmaster publisert 24.06.2008, sist endret 28.11.2015 - 02:50