Den hellige Antonius av Siya ( -1556)

Minnedag: 7. desember

Den hellige Antonius kom fra Arkhangelsk, men han dro derfra og til Novgorod i tjeneste for en rik handelsmann, som også ga ham sin datter til hustru. Han ble enkemann svært tidlig og trådte inn i et kloster i Kensk. Etter noen år forlot han klosteret og dro inn i skogene ved Kvitsjøen, hvor han levde av sopp og ville bær.

Men selv i den største ensomhet blir man ikke ignorert. Fyrsten av Moskva var blitt informert om disiplene som levde rundt Antonius, så han bygde et kloster til dem. Antonius ledet det før han igjen søkte tilflukt i ensomheten på et utilgjengelig sted, hvor hans munker trakk seg tilbake slik at han igjen overtok ledelsen av kommuniteten, til tross for sin høye alder. Han døde i 1556 og hans minnedag er 7. desember.

av Webmaster publisert 26.07.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:50