Den hellige Antonius den yngre ( -865)

Minnedag: 1. desember

Den hellige Antonius kom fra en landsby like ved Jerusalem. Han var i Attalia i Lilleasia da den bysantinske flåten la merke til ham og satte ham i sin tjeneste. Keiser Mikael II Balbos (820-29) gjorde ham til guvernør. Men Antonius ønsket alltid å bli munk, og en kveld flyktet han fra en fest ved hoffet til Bitynia for å trekke seg tilbake i ensomhet.

Få år senere sendte hans superior ham til Konstantinopel til Allehelgensklosteret, hvor hans utstråling var så stor at han at han støttet de viktigste medlemmene av keiserfamilien med sine åndelige konsultasjoner og sine bønner. Han døde i 865 og hans minnedag er 1. desember.

av Webmaster publisert 26.07.2006, sist endret 01.10.2018 - 16:07