Den hellige Aleydis av Oldenburg (1100-t)

Minnedag: 19. januar

Den hellige Aleydis (Adela, Adelheid) levde på 1100-tallet. Hun var datter av greven av Oldenburg og i slekt med de salige brødrene Godfred og Otto av Cappenberg (Kappenberg). Hun var først gift med greven av Cappenberg, deretter trådte hun inn i klosteret Cappenberg nær Selm i Westfalen i Tyskland, som var grunnlagt av Godfred av Cappenberg. Det tilhørte premonstratenserordenen (Candidus et Canonicus Ordo Praemonstratensis – OPraem), som også kalles norbertinerne etter sin grunnlegger, den hellige Norbert av Xanten (ca 1080-1134), eller Hvite kanniker etter fargen på ordensdrakten.

Der levde hun et stille og beskjedent liv sammen med blant andre den salige Beatrix, de salige Cappenberg-brødrenes søster. Hun døde en 19. januar en gang på 1100-tallet. Hennes minnedag er dødsdagen 19. januar.

av Webmaster publisert 21.03.2009, sist endret 28.11.2015 - 02:50