Den hellige Aurea av Ostia (d. ~270)

Minnedag: 20. mai

Skytshelgen for Ostia

Den hellige Aurea (Aura; gr: Χρυση; Khryse, Chryse) var en jomfru som led martyrdøden på 200-tallet i Ostia ved Roma. Selv om de bevarte aktene er beskrevet som en «hagiografisk fantasihistorie», var hun en virkelig martyr med en svært tidlig kult i Ostia. Hennes såkalte akter er imidlertid historisk verdiløse.

Ifølge tradisjonen led Aurea martyrdøden en gang midt på 200-tallet, enten under keiser Claudius II Gothicus (268-70) eller under keiser Gallus (251-53). Hun skal ha vært av kongelig eller adelig slekt. Hun ble forvist fra Roma til Ostia fordi hun var kristen. I Ostia bodde hun på en eiendom utenfor bymurene og holdt kontakten med de lokale kristne, inkludert biskop Quiriacus av Ostia (Cyriacus). Hun skal ha utført mirakler, blant annet fortelles det hvordan en kristen fange ved navn Censorinus fikk sine lenker løsnet på mirakuløst vis etter at Aurea hadde trøstet ham. Sytten soldater og deres tribun omvendte seg etter dette miraklet. En annen legende hevder at Aurea og hennes venner også brakte den døde sønnen av en skomaker tilbake til livet.

Andrea Sacchi (1599-1661): Den hellige Aureas martyrium, 1600-t, i Basilica di Sant’Aurea i Ostia AnticaAurea ble arrestert og ført til forhør. Modig bekjente hun seg som kristen og ble utsatt for grusom tortur. Da hun fortsatt nektet å ofre til de hedenske gudene, ble hun kastet i sjøen med en møllestein rundt halsen. De atten soldatene ble halshogd nær Caracalla-buen i Ostia av en høyere tjenestemann fra Roma, Ulpius Romulus. De feires den 5. september.

Ifølge tradisjonen ble Aurea gravlagt på sin eiendom i Ostia. Der ble kirken Sant’Aurea bygd over hennes grav. Kirken ble ombygd på 1400-tallet. Tradisjonen forteller at levningene av den hellige Monika, Augustins mor, hvilte i denne tidlige kirken Sant’Aurea før de ble overført til kirken San Trifone in Posterula i Roma og endelig til basilikaen Sant’Agostino i Roma. Relikviene av den hellige Asterius av Ostia er skrinlagt i Sant’Aurea.

Et fragment av en kristen inskripsjon som refererer til Aurea, ble gjenoppdaget nær Sant’Aurea i 1981. Der står det: CHRYSE HIC DORM[IT] («Chryse sover her»). En marmorsøyle fra 400-tallet ble gjenfunnet i 1950 nær samme kirke. Den har inskripsjonen S. AVR.

Aureas minnedag var 24. august i det førkonsiliære Martyrologium Romanum:

Apud Ostia Tiberina sanctæ Aureæ, Virginis et Martyris; quae, saxo ad collum ligato, in mare demersa est. Ipsius autem corpus, ejectum ad littus, beatus Nonnus sepelivit.

Ved Ostia Tiberina, den hellige Aurea, jomfru og martyr, som ble druknet i sjøen med en stein rundt halsen. Hennes legeme ble skylt opp på land og gravlagt av den salige Nonnus.

Der står hun alene og uten ledsagere, og det samme gjør hun i den nyeste utgaven av Martyrologium Romanum (2004), men minnedagen er flyttet til 20. mai:

Apud Ostia Tiberína, sanctæ Aureæ, mártyris.

Ved Ostia Tiberina, den hellige Aurea, martyr.

De hellige Cyriacus, Maximus og Archelaus, henholdsvis biskop av Ostia, prest og diakon, ble muligens halshogd samtidig som henne. De minnes den 23. august. Aurea æres som skytshelgen for Ostia.

Kilder: Benedictines, Bunson, MR2014, KIR, CSO, CatholicSaints.Info, Infocatho, Heiligenlexikon, santiebeati.it, en.wikipedia.org, zeno.org, oca.org, prolocoostiaantica.com - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 17. januar 2001 -  Oppdatert: 18. september 2016

av Webmaster publisert 07.08.2006, sist endret 18.09.2016 - 13:01