Den salige Arnold av Padova (1185-1255)

Minnedag: 14. mars

Den salige Arnold av Padova (1185-1255)

Den salige Arnold Cattaneo (Arnald, Arnaud; it: Arnaldo; lat: Arnoldus) ble født i 1185 i Limena ved Padova i regionen Veneto i Nord-Italia. Han tilhørte adelsfamilien de’Cattanei. Som ung ble han benediktinermunk (Ordo Sancti Benedicti – OSB) i klosteret St. Justina (Santa Giustina) i Padova. Han utmerket seg for sitt eksemplariske liv, og i 1209 ble han valgt til klosterets abbed, bare 24 år gammel. I dette embetet forsvarte han klosterets rettigheter, blant annet det gamle privilegiet å delta i valget av byens biskop. Han restaurerte og utvidet klosteret. Vi vet ikke noe om hans forhold til den hellige Antonius av Padova (1195-1231), som virket i byen på denne tiden.

Arnold skulle falle som offer for striden mellom keiser Fredrik II (1212-50; keiser fra 1220) og tre etterfølgende paver, Gregor IX (1227-41), Celestin IV (1241-41) og Innocent IV (1243-54). Ecelinus (Ezzelino) III da Romano var rådgiver og general i tjeneste hos keiser Fredrik II. På vegne av keiseren dro han rundt og plyndret i Nord-Italia for å hevne seg på paven og plyndre Kirkestaten eiendeler. I et dokument fra 1246 kalles han «Satans tjener, ond bøddel, drikker av menneskeblod, umettelig fiende av Kirken, kjetteres tilflukt og ondsinnet oppfinner av all slags elendighet». Da tyrannen erobret Padova i 1237 og fengslet Giordano Forzaté, prior i St. Benedikt, det andre store benediktinerklosteret i Padova, unnslapp Arnold til familien d’Este, først i Ferrara og deretter i Monselice, som lå nærmere. I 1238 erobret keiser Fredrik II Padova, og Arnold kunne vende tilbake til St. Justina. Året etter var han keiserens vert i to måneder.

Men da keiseren dro, lå byen igjen åpen for Ecelinus. Da han følte seg trygg, arresterte han Arnold den 13. november 1246 og førte ham til Asolo og la ham i lenker. Arnold satt der i åtte år og tre måneder på vann og brød, men han bar sine lidelser med tålmodighet. Han døde i sitt fengsel den 10. februar 1255, sytti år gammel. Han ble gravlagt midlertidig i fransiskanernes kirke i Asolo, men så snart tyrannen var jaget, ble han brakt til Padova og gravlagt i St. Justina. Den 14. mars 1562 ble hans legeme overført til den nye basilikaen og lagt i et eget kapell.

Hans minnedag er translasjonsdagen 14. mars. I St. Justina ble han feiret den 15. mars til klosteret ble opphevet i 1806. Dødsdagen 10. februar nevnes også som minnedag.

Kilder: Attwater/Cumming, Benedictines, KIR, Infocatho, santiebeati.it, heiligen-3s.nl - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 28. juli 1999

av Webmaster publisert 05.08.2006, sist endret 28.12.2015 - 12:05