Den salige Anthony Page (~1565 - 1593)

Minnedag: 22. november

En av Åttifem salige martyrer fra England, Skottland og Wales

Den salige Anthony Page ble født i Harrow-in-the-Hill i Middlesex i England. Han studerte på de engelske kollegiene i Reims og Roma, ble presteviet i 1591 og sendt på oppdrag til England. Han ble straks arrestert og henrettet ved å bli hengt, buksprettet og partert, «hanged, drawn and quartered», for høyforræderi i York i 1593, ennå ikke tretti år gammel.

Han ble saligkåret av pave Johannes Paul II den 22. november 1987 som en av Åttifem martyrer av England, Skottland og Wales. De har felles minnedag 22. november, men han kan også minnes 20. april.

av Webmaster publisert 03.05.1998, sist endret 28.11.2015 - 02:50