Den hellige Alexander av Pannonia (200-t)

Minnedag: 27. mars

Den hellige Alexander var en soldat som i følge 1962-utgaven av Martyrologium Romanum led martyrdøden som kristen i Pannonia (det nåværende Ungarn) under keiser Diokletians medkeiser Maximian Herkules (286-305). Hans minnedag er 27. mars. Det synes som om han er identisk med en anonym martyr i Trakia som står i Martyrologium Romanum under 13. mai.

av Webmaster publisert 22.10.2000, sist endret 28.11.2015 - 02:50