Den hellige Allucio av Pescia ( -1134)

Minnedag: 23. oktober

Den hellige Allucio av Pescia ( -1134)

Den hellige Allucio ble født på 1000-tallet i Campugliano i Val di Nievole nær Pescia i regionen Toscana i Midt-Italia. Han kom fra en bondefamilie, og som ung var han gjeter. Men han tiltrakk seg oppmerksomhet for uvanlige hendelser som beviste hans uvanlige åndelige modenhet.

Da han ble eldre, fikk han i oppdrag av sine medborgere å ta seg av almissehuset i Campugliano, som praktisk talt lå i ruiner. Han var i praksis denne velgjørenhetsinstitusjonens andre grunnlegger og brakte huset tilbake til beundringsverdig effektivitet. Han var også ansvarlig for gjennomføringen av flere andre offentlige arbeider, som leskur i fjellpass på Monte Albano og ved elva Arno, og han grunnla også et nytt hospits i Campugliano.

Han hadde noen velstående ledsagere som senere ble kjent som «den hellige Allucios brødre». Han var kjent som undergjører i hele regionen, og han fikk en slutt på krigen mellom bystatene Ravenna og Faenza. Han døde i 1134, aktiv til det siste. Hans relikvier befinner seg i katedralen i Pescia.

Han ble straks gjenstand for en blomstrende kult. Den skal ha blitt anerkjent av den salige pave Pius IX (1846-78), men dette nevnes ikke i Helligkåringskongregasjonens Index ac status causarum, som er en fortegnelse over alle hellig- og saligkåringer mellom 1592 og 1999. Hans minnedag er 23. oktober.

av Webmaster publisert 19.07.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:50