Den hellige Asterius av Petra ( -~362)

Minnedag: 10. juni

Den hellige Asterius var en arianer som konverterte til den katolske kristendommen og ble biskop av Petra i Arabia (Petra ligger i den sørlige delen av dagens Jordan). Han pådro seg de heretiske arianernes hat etter at han offentliggjorde en skildring av deres intriger på synoden i Sardika (det nåværende Sofia i Bulgaria) i 342/43.

Han ble forvist til Libya av den pro-arianske østkeiseren Konstantius II (337-61), men han ble kalt tilbake av keiser Julian den Frafalne (Apostaten) (361-63), som igjen gjorde fri teologisk meningsbrytning mulig. Han huskes som Apostata fordi han forsøkte å gjenopplive de gamle gudene og ikke blandet seg inn i hva de kristne kranglet om seg imellom. Han lot alle forviste biskoper vende tilbake til sine bispeseter.

Asterius deltok på synoden i Alexandria i 362, og han ble valgt til å overbringe brevet fra denne synoden til kirken i Antiokia. Kort tid etter døde han. Hans minnedag er 10. juni.

av Webmaster publisert 06.08.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:50