Den hellige Antoninus av Piacenza (d. 303)

Minnedag: 30. september

Den hellige Antoninus av Piacenza (d. 303)
Skytshelgen for Piacenza

Den hellige Antoninus (it: Antonino) var utvilsomt en virkelig martyr, men hans legende er mer tvilsom. På et senere tidspunkt ble hans historie knyttet til legenden om Den tebanske legion (Legio thebaica) under kommando av den hellige Mauritius, som led martyrdøden i forfølgelsene rundt 287 (rundt 305?) under keiser Diokletians (284-305) medregent i vest, Maximian Herculeus (286-305).

Legenden forteller at Den tebanske legion var rekruttert i Øvre Egypt (Theben) og sammensatt av bare kristne. Mauritius var anfører (primicerius) for legionen. Keiser Diokletians medregent Maximian Herculeus dro over Alpene med en hær som inkluderte denne legionen, for å slå ned et opprør i Gallia fra innbyggere som er kjent som bagaudae.

Ved Octodurum (nå Martigny/Martinach) ved elven Rhône ved Genève-sjøen (Lac Léman) fikk hele hæren ordre om før slaget å ofre til gudene på tradisjonelt romersk vis for å sikre militær suksess. Den kristne legionen nektet, og i et slags kristent mytteri trakk de seg tilbake til Agaunum i Wallis (nå Saint-Maurice-en-Valais) i Rhônedalen og slo leir der.

Som straff og avskrekking ble hver tiende mann henrettet. Det hadde ingen virkning, og på ny ble hver tiende henrettet. Da de øvrige sto like fast, ble hele legionen på 6.666 soldater drept til siste mann av keiserens hær. Dette skjedde i år 287. Blodbadet gikk inn i historien som den kristne samvittighetens triumf. På andre steder skal andre medlemmer av legionen ha blitt martyrdrept, og det utviklet seg lokale kulter.

Det regnes som historisk at Mauritius og mange andre soldater virkelig led martyrdøden i Sveits på denne tiden, men detaljene i deres legender er nok utbrodert en smule. Senere legender vil ha det til at en del soldater overlevde massakren og dro over Alpene til Italia. Der ble de værende og begynte å evangelisere blant menneskene som levde i de dalene, og deretter skal de nesten alle ha lidd martyrdøden. Det må understrekes at de i Martyrologium Romanum, den offisielle, men ufullstendige listen over hellige som er anerkjent av Den katolske kirke, ikke anerkjennes offisielt som medlemmer av Den tebanske legion, og deres biografier er en blanding av sannhet og legende.

Det heter at Antoninus var blant dem som slapp unna selve massakren i Agaunum, og at selv om han var såret, klarte han å flykte og kom seg til Piacenza i regionen Emilia Romagna i Nord-Italia. Der ble han mottatt av adelsmannen Festus og begynte å forkynne. Men han ble tatt og pålagt å ofre til gudinnen Minerva. Da han nektet, heter det at han led martyrdøden ved halshogging ved bredden av elven Trebbia nær Piacenza i Italia. Det skal ha skjedd på slutten av 200-tallet. En lokal tradisjon sier at hans martyrium skjedde i 303. Det fortelles at hans hode og hans blod samlet i en ampulle av to engler og ble brakt til Festus' hus. Senere fant han også resten av legemet og gravla det sammen med de andre relikviene.

Det er ingen tvil om at Antoninus virkelig har eksistert, og han nevnes allerede av den hellige biskop Vitricius av Rouen (330-407) i hans De laude Sanctorum fra slutten av 300-tallet, og i Martyrologium Hieronymianum. Men omstendighetene rundt hans liv er usikre – vi kjenner ikke hans fødeland, og hans tilknytning til Den tebanske legion er høyst usikker.

Kildene til Antoninus' biografi er relativt sene. Det eldste dokumentet vi kjenner, er bevart i arkivene i basilikaen Sant'Antonino i Piacenza, nemlig Gesta Sanctorum Antonini, Victoris, Opilii et Gregorii PP. X, som er fra slutten av 800-tallet eller begynnelsen av 900-tallet. Dette dokumentet forteller historien om hans liv og hans relikvier.

En lokal tradisjon plasserer Antoninus' martyrium nær Travo i provinsen Piacenza rundt år 303. Gjenfinningen av hans relikvier på 300-tallet, et verk av den hellige biskop Sabinus av Piacenza (d. 420), er overlevert i et legendarisk skinn, men utallige privilegier gjennom middelalderen stadfester relikvienes eksistens og kult. Relikviene ble identifisert av biskopene Sigfred (ca 1000), Malabaila (1510), Bernardino Scotti (1562), Paul Burali d'Arezzo (1569) og Claudius Rangoni (1615), men den mest nøyaktige identifiseringen ble utført i 1878-79 av den salige Johannes Baptist Scalabrini (1839-1905), som var biskop av Piacenza fra 1876 til sin død i 1905.

Lenge ble Antoninus tilskrevet en reise til Det hellige Land, og det ble skrevet mye om denne reisen i middelalderen og renessansen. Men i 1889 kunne J. Gildemeister vise at skriftene har sin opprinnelse i to manuskripter fra 800-tallet. På bakgrunn av dette utgangspunktet og sammenligninger med historiske og arkeologiske indikasjoner har man kommet til at alt refererer til en periode rundt 570. Det synes klart at en gruppe fra Piacenza reiste til Det hellige Land på denne tiden og satte seg under beskyttelse av byens skytshelgen, Antoninus. Rapporten stammer derfor ikke fra Antoninus, men fra en anonym person fra Piacenza, helt sikkert en av pilegrimene, som etter sin retur ville bevare sine minner om reisen.

Den gamle kulten for Antoninus, som er bevitnet allerede i århundret etter hans død, har alltid vært og er fortsatt svært levende i byen og bispedømmet Piacenza, som har valgt ham som skytshelgen sammen med den hellige Justina (it: Giustina). Til ham og den hellige Viktor ble den første katedralen vigslet, den praktfulle basilikaen Sant'Antonino, som ble reist på 300-tallet og ombygd på 800-tallet og igjen på 1000-tallet. Der hviler hans relikvier sammen med Viktors. Mange andre kirker i bispedømmet Piacenza er viet til Antoninus.

Hans minnedag er 30. september, som er hentet fra Martyrologium Hieronymianum og synes å henspeile på hans fødsel. I Piacenza feires han først og fremst 4. juli, som er den angivelige dødsdagen, men også den 13. november, dagen for gjenfinningen av hans relikvier. Fra Piacenza ble hans kult spredt til mange bispedømmer i Italia og Gallia.

Antoninus' blod oppbevares i en glasskolbe og skal ha de samme mirakuløse egenskapene som blodet til den hellige Januarius. Han fremstilles nesten alltid med banneret til Den tebanske legion.

av Webmaster publisert 07.11.2010, sist endret 28.11.2015 - 02:50