Den hellige Apollonius av Brescia

Minnedag: 7. juli

Den hellige Apollonius var biskop av Brescia i Lombardia i Nord-Italia på et ukjent tidspunkt. Han nevnes i aktene til de hellige Faustinus og Jovita, men disse opplysningene er ikke pålitelige. Hans angivelige relikvier er skrinlagt i katedralen i Brescia. Hans minnedag er 7. juli. I kunsten avbildes han som en ærverdig biskop som deler ut kommunionen.

av Webmaster publisert 26.07.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:53