De hellige Apollonius og Leontius

Minnedag: 19. mars

De hellige Apollonius og Leontius (Leontinus) var biskoper, men vi kjenner verken deres bispeseter eller hvor og når de led martyrdøden. Deres navn opptrer imidlertid allerede i den hellige Hieronymus' martyrologium. Portugiserne hevder at de var biskoper av Braga i Portugal. Deres minnedag er 19. mars.

av Webmaster publisert 26.07.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:53