Den hellige Athenodoros av Pontos (d. ~269)

Minnedag: 18. oktober

Den hellige Athenodoros (gr: Ἀθηνοδωρος; lat: Athenodorus) ble født på begynnelsen av 200-tallet i Neocaesarea i Pontos ved Svartehavet (i dag Niksar i Tyrkia). Hans hedenske foreldre var adelige og velstående og hans bror (født rundt 213) var den hellige Gregor Thaumaturgos (Undergjøreren). Rundt 227 døde deres far, men de fortsatte studiene i Caesarea Cappadociae (i dag Kayseri i Tyrkia) med tanke på å bli advokater. Der lærte de også latin. Rundt 233 ble de med søsteren da hun dro for å slutte seg til sin mann i Caesarea i Palestina (Caesarea ad mare). Deres plan var å dra til Berytus (Beirut), som hadde en av de fire-fem mest berømte skolene i den hellenistiske verden, for å fullføre sin juridiske utdannelse der.

Men i Caesarea var de to unge mennene så heldige å komme i kontakt med kirkefaderen Origenes (185-254), som hadde åpnet en skole der like i forveien. Han så straks brødrenes potensiale, både intellektuelt og personlig, mens de på sin side ble fascinert over hans stil og innholdet i hans lære. Uten å nøle oppga de planene om å dra til Beirut, og i stedet skrev de seg inn som studenter hos Origenes. I sin egen beretning om sitt forhold til Origenes skriver Gregor at han og Athenodoros var tiltrukket av ham like mye for eksemplet av hans liv som hans lære.

Sammen med Origenes studerte brødrene arbeidene til poeter og filosofer og lærte å vurdere hva disse hadde å si om Gud og å skjelne mellom det som var falskt og det som var ekte. Fremfor alt lærte Origenes dem at den menneskelige fornuft alene aldri kan oppnå sikker kunnskap om religionens sannheter, og det var gjennom hans innflytelse Gregor og Athenodoros omvendte seg til kristendommen og ble døpt i Caesarea. Etter sin omvendelse fortsatte de å studere under Origenes til rundt 238, da de vendte tilbake til Neocaesarea.

I 238/39 ble begge brødrene valgt til biskoper, Gregor ble valgt til biskop av Neocaesarea, mens Athenodoros ble biskop av et ukjent bispesete et sted i Pontos (Neocaesarea?). I 264-65 deltok begge brødrene på en synode i Antiokia som gikk mot Paulus av Samosata, som benektet Kristi guddom og Treenigheten.

Athenodoros skal ha lidd martyrdøden rundt 269 under keiser Aurelian (270-75). I følge en versjon skal han ha blitt spent opp mellom to søyler og brent til døde med fakler. Kardinal Baronius gir ham tittelen martyr, men bollandistene er mer tvilende til dette. De gir ham likevel tittelen martyr, men bemerker at han sannsynligvis døde som bekjenner. Hans minnedag i Martyrologium Romanum er 18. oktober, mens grekerne minnes ham den 7. november. 9. februar og 3. juli nevnes også. Noen kilder kaller ham feilaktig for Alexander.

Kilder: Benedictines, Bunson, KIR, CSO, Infocatho, Bautz, zeno.org, Gregor Thaumaturgos’ biografi - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 17. oktober 1999

av Webmaster publisert 06.08.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:53