Den hellige Aprunculus av Clermont (d. 488)

Minnedag: 14. mai

Den hellige Aprunculus («lille villsvin») (Abrunculus, Apronculius, Apronculus; fr: Aproncule, Évrouil) ble født i første halvdel av 400-tallet i Autun i Frankrike. Han ble den første biskop av Langres i Gallia. Men han kom på kant med de burgundiske herskerne under den arianske kong Gundobad (ca 470-516), som beskyldte ham for å legge komplotter mot ham ved å støtte frankernes konge Klodvig I (481-511), grunnleggeren av merovingernes dynasti.

På samme tid ble biskopen av Arvernis i regionen Auvergne i det sentrale Gallia, den hellige Sidonius Apollinaris, en dag syk med høy feber. Arvernis (Averna, Arvernum) tok på 800-tallet navnet Clairmont (Clermont lat: Claromontanum), det moderne Clermont-Ferrand, den viktigste byen i Auvergne. Sidonius ga sine tjenere ordre om å bære ham inn i kirken, og en stor mengde menn og kvinner og små barn samlet seg rundt ham og sa gråtende: «Gode hyrde, hvorfor forlater du oss? Til hvem vil du overlate oss, dine foreldreløse barn? Hvis du dør, hva slags liv kan vi vente oss? Vil det være noen igjen som kan krydre våre liv med visdommens salt og inspirere oss til den samme ærefrykt for Guds navn med samme innsikt som du har vist?» Borgerne i Clermont gråt mens de sa disse tingene og andre lik dem. Til slutt svarte biskop Sidonius dem, beveget av Den Hellige Ånd: «Ikke vær redde, mitt folk. Min bror Aprunculus er fortsatt i live, og han skal bli deres biskop». De som var til stede, forsto ham ikke, og de trodde at han snakket over seg.

Sidonius døde i Clermont en 23. august (andre sier 21. august), trolig i 483, men også i 479/80, rundt 482 eller i 486 nevnes, eller kanskje ikke før i 489/90. Hans jordiske rester ble gravlagt i den nærliggende kirken St. Saturnin.

Den ene av de to prestene som hadde vært Sidonius' fiender, var fortsatt i live, og etter biskopens død, la han blindet av grådighet straks beslag på kirkens eiendommer, som om han allerede var biskop. Han red stolt gjennom hele byen. På søndagen etter Sidonius' død forberedte denne presten en fest i kirkens hus og ga ordre om at alle i byen skulle inviteres. Men på festen fortalte en mann at han hadde hatt en visjon der presten ble dømt til å følge sin avdøde kollega til helvete, og presten falt død om på stedet.

I Langres bøle burgundernes hat mot biskop Aprunculus bitrere for hver dag som gikk, og det gikk ut en ordre om at han skulle henrettes i hemmelighet. Dette kom ham imidlertid for øre, og en natt ble han heist ned fra bymurene i Dijon. Han flyktet til Clermont, og i henhold til Guds ord, lagt i Sidonius' munn, ble han valgt til den ellevte biskop av Clermont.

Aprunculus døde i 488 (andre kilder sier 491) og hans minnedag er 14. mai. I Dijon feires han den 4. januar sammen med Urban av Dijon og Gregor av Dijon. Han kalles Aprunculus av Clermont, av Dijon, Dijonnais eller av Langres.

av Webmaster publisert 08.04.2008, sist endret 28.11.2015 - 02:53