Den hellige Apsadius av Alexandria (300-t)

Minnedag: 19. januar

Den hellige Apsadius av Alexandria var en prest og martyr i Alexandria i Egypt på 300-tallet. Hans navn står i Martyrologium Romanum og i synaksariene i Kirken i Alexandria. Hans minnedag er 19. januar.

av Webmaster publisert 24.11.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:53