De hellige Aquilina og Kallinika av Lykia (d. ~250?)

Minnedag: 9. mai

Kristoforos i fengsel flankert av Niceta og Aquilina med innskrift: SANCTUS CRISTOFORUS. QUOMODO FUIT INCLUSUS IN CARCEREM CUM DUABUS PUELLIS. Bilde fra det ungarske Anjou-legendariet fra 1325-1335 i Bologna eller UngarnDe hellige Aquilina og Kallinika (gr: Kallinike; Καλλινικη; lat: Callinica) opptrer i legenden om den hellige Kristoforos, som skal ha forkynt i Lykia i Lilleasia. Kristoforos ble brakt for keiseren, som prøvde å få ham til å avsverge Kristus, ikke med tvang, men med list. Han tilkalte de to umoralske kvinnene Aquilina og Kallinika for å forføre fangen, og han ga dem ordre om å overtale Kristoforos til å ofre til de romerske gudene.

Men i stedet var det de to kvinnene som ble omvendt av Kristoforos. Da de vendte tilbake til keiseren, erklærte de seg som kristne. De ble da utsatt for kraftig juling, og torturen var så hard at de mottok martyrkronen. Selv om beretningen om Kristoforos er legendarisk, har han høyst sannsynligvis levd, og han led martyrdøden i Lykia i Lilleasia, muligens rundt 210, men sannsynligvis under keiser Decius rundt 250. Minnedagen for Aquilina og Kallinika er 9. mai i Østkirken.

Hos bollandistene heter de Aquilina og Niceta og har minnedag 24. juli. Der hevdes det at det opprinnelig var snakk om to soldatmartyrer ved navn Niketas og Aquila som ble drept på et ukjent tidspunkt. I Kristoforos’ apokryfe akter blir navnene gitt feminin form, og de blir hevdet å være to skjøger som ble reformert og omvendt.

Kilder: Benedictines, Bunson, KIR, CSO, zeno.org, oca.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 18. november 2011 – Oppdatert: 9. august 2018

av Per Einar Odden publisert 18.11.2011, sist endret 09.08.2018 - 15:51