Den hellige Aquilina av Thessaloniki ( -1764)

Minnedag: 27. september

Den hellige Aquilina ble født på 1700-tallet i Thessaloniki i Hellas. Hun kom fra en familie hvor den kristne faren gikk over til islam mens moren forble kristen. Da Aquilina ble atten år gammel, krevde faren at hun skulle gå over til islam, men hun nektet. Han fryktet da for seg selv og leverte henne til de tyrkiske myndighetene for at de kunne gjøre hva de ville med henne.

Ingen trusler bet på Aquilina, som tre ganger ble banket grundig opp. Døende fikk hun treffe sin mor, som spurte om hun ikke ønsket å avsverge Kristus. Hun svarte: «Jeg har voktet bekjennelsen av vår tro». Deretter døde hun i morens armer. Dette var i 1764 og hennes minnedag er 27. september.

av Webmaster publisert 27.07.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:53