Den hellige Arator av Alexandria og fire ledsagere (d. ~300)

Minnedag: 21. april

De hellige Fortunatus, Felix, Silvius og Vitalis

Den hellige Arator var i følge den førkonsiliære utgaven av Martyrologium Romanum prest i Alexandria i Egypt. Han led martyrdøden sammen med Fortunatus, Felix, Silvius og Vitalis under en av de tidlige forfølgelsene. Vi vet ikke med sikkerhet hvilken, men trolig var det under keiser Diokletian (284-305). Ytterligere detaljer er gått tapt, men Martyrologium Romanum sier at de døde i fengselet. Deres minnedag i Martyrologium Romanum er 21. april.

Kilder: Benedictines, Bunson, KIR, CSO, zeno.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 17. april 1999

av Webmaster publisert 27.07.2006, sist endret 28.12.2015 - 12:04