Den hellige Arbeo av Freising (~723-783)

Minnedag: 4. mai

Den hellige Arbeo (Aribo) ble født rundt år 723 i Mais, det nåværende Meran i Sør-Tirol i Nord-Italia. Han fikk sin utdannelse under blant andre den hellige Korbinian. Han ble benediktinermunk (Ordo Sancti Benedicti – OSB), og i 763 ble han den første abbeden i det nylig grunnlagte benediktinerklosteret Scharnitz ved Garmisch, som i dag ligger ved grensen mellom Tyskland og Østerrike.

Allerede halvannet år senere ble han i 765 utnevnt til biskop av Freising ved München i Bayern. I det følgende ble han en av de betydeligste kirkelige personlighetene i sin tid. Han økte bispesetet Freisings anseelse og velstand og grunnla utallige nye klostre, for eksempel Schlehdorf, Innichen og Schliersee. Katedralskolen og biblioteket i Freising fikk stort ry på grunn av Arbeos innsats.

Han regnes selv som forfatteren av den første latinsk-tyske ordbok (Abrogans), etter at han hadde oversatt en synonymsamling fra Den hellige skrift til høytysk. Det var Arbeo som i 767 lot overføre Korbinians relikvier fra Mais til Freising, og han skrev en biografi om sin tidligere lærer. Arbeo døde den 4. mai 783. Hans minnedag er dødsdagen 4. mai.

av Webmaster publisert 27.07.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:53