Den hellige Archil av Georgia (664-744)

Minnedag: 21. juni

Den hellige Archil var sønn av kong Stefan av Georgia og sønnesønn av den store kong Wachtang, og han overtok tronen som kong Archil II. I sin regjeringstid viste han en glødende fromhet og ble kristendommens forsvarer mot de muslimske kompaniene som angrep hans folk. Han ble torturert av muslimene og halshogd den 20. mars 744, 80 år gammel, fordi han hadde stått mot dem. Hans minnedag er 21. juni.

av Webmaster publisert 05.08.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:53