Den salige Archangelus Canetoli av Bologna (1460-1513)

Minnedag: 16. april

Den salige Archangelus Canetoli av Bologna (1460-1513)

Den salige Archangelus Canetoli [Canetuli] (it: Arcangelo) ble født i 1460 i Bologna i Italia. Han kom fra en av byens fornemste familier. Det var på en tid da byen var karakterisert av mord og rivalisering. I striden mellom familiene Canetoli og Bentivoglio fikk Canetoli skylden for mordet på Hannibal Bentivoglio, og mens Archangelus fortsatt var spedbarn, ble hans egen far og brødre myrdet.

Den 29. september 1484 sluttet han seg til de regelbundne kannikene i Kongregasjonen Santa Maria di Reno, kalt «renati», i deres kloster Santissimo Salvatore i Venezia. Der tjente han som gjestemester og ønsket til og med velkommen de som hadde myrdet faren og brødrene. Men heroisk undertrykte han sin hevnlyst. I 1485 flyttet han til klosteret Sant'Antonio, så til Santissimo Salvatore igjen for deretter å vende tilbake til Sant'Antonio. Hans ekstreme ydmykhet og kjærlighet til avsondrethet gjorde at han avviste all kirkelig verdighet, men av lydighet aksepterte han å bli presteviet i 1498.

Samme år flyttet han til en strengere kommunitet av kanniker i Sant'Ambrogio nær Gubbio i Umbria. Der tilbrakte han de neste tolv årene mens han modnet i visdom og hellighet, som ble sett av alle som kom i kontakt med ham og en konstant kilde for håp og oppmuntring i vanskelige tider. Han ble høyt aktet av både de beskjedne og de mektige i samfunnet, som familiene Acquisti i Arezzo og Medici i Firenze.

Archangelus avviser utnevnelsen til erkebiskop

Etter hvert som Archangelus' ry vokste, ble han kalt til å forlate sitt elskede Sant'Ambrogio og tjene der han trengtes. Både rike og fattige oppsøkte ham for å få råd, og han vakte oppsikt for sitt hellige liv, profetiske gaver og sin broderlige kjærlighets ånd. Han forutsa til og med valget av Leo X (1513-21) til pave. Medici-paven utnevnte ham til erkebiskop av Firenze, men han avslo verdigheten på det sterkeste (bildet).

Han døde som erkebiskop-elekt den 16. april 1513 før han kunne innsettes. Den 3. desember samme år ble hans legeme overført til klosterkirken i Sant'Ambrogio. Hans intakte legeme æres fortsatt i hans kloster i Gubbio. Pave Benedikt XIV (1740-58) ga kongregasjonen tillatelse til en messe og et officium for Archangelus. Hans minnedag er 16. april.

av Webmaster publisert 27.07.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:53