Den hellige Argymirus av Córdoba ( -856)

Minnedag: 28. juni

Den hellige Argymirus (Argimirus; sp: Argimiro) levde på 800-tallet i Córdoba i Sør-Spania, som på den tiden var maurernes hovedstad. Maurerne var afrikanske muslimer som hadde erobret Spania på 700-tallet. Midt på 800-tallet drev de kristenforfølgelser under emir Abderrahman (Abd al-Rahman) II (822-52) og hans enda strengere etterfølger Muhammad I (852-86).

Argymirus kom fra Cabra nær Córdoba og var en tjenestemann i den muslimske administrasjonen i Córdoba. Men da Muhammad I kom på emirtronen i 852, ble Argymirus avsatt fra sitt embete på grunn av sin kristne tro, og han trakk seg tilbake til et kloster. Men han ble trukket for retten for å svare på en anklage om manglende respekt for profeten mens han satt i embetet, den var trolig rettet mot ham av noen som hadde et horn i siden til ham. Han bekjente da åpent sin kristne tro og ble dømt til døden for det. Han ble halshogd den 28. juni 856.

Hans minnedag er dødsdagen 28. juni. Beretningen om hans martyrium ble skrevet av den hellige presten Eulogius av Córdoba, som førte en protokoll over dem som led martyrdøden mellom 822 og 859 og beskrev deres lidelse og død i forfølgelsene. Dette var verket Memorialis Sanctorum, «De helliges minne». For bakgrunn samt oversikt over alle martyrene mellom 822 og 859, se Martyrene av Córdoba.

av Webmaster publisert 19.04.2004, sist endret 28.11.2015 - 02:53