Den hellige Aristokles av Salamis og to ledsagere (d. 306)

Minnedag: 20. juni

De hellige Demetrian og Athanasius

Den hellige Aristokles ble født en gang på 200-tallet på øya Kypros. Han ble prest i Tamassos på Kypros, hvor han tjente i katedralen. I forfølgelsene under keiser Konstantins medkeiser Maximinus Daza (305-13) [eg Gaius Valerius Galerius Maximinus, opprinnelig Daia, vanligvis kjent som Maximinus Daia eller Daza] ble han livredd ved tanken på torturen og flyktet til et fjell. Men der fikk han en guddommelig åpenbaring som sa at han skulle dra til byen Salamis for å motta martyrkronen der.

Straks forlot han sitt oppholdssted og skyndte seg til Salamis. På veien dit besøkte han kirken St Barnabas i Ledra (nå Nicosia), hvor han møtte diakonen Demetrian (Demetrianus; gr: Demetrianos) og lektoren Athanasius (Athanasias), som han fortalte om åpenbaringen. De bestemte seg for å motta martyrkronen sammen med ham, og han tok med seg som sine ledsagere. Da de kom til Salamis, stilte de seg opp på en høyde slik at de kunne bli sett, og der begynte de å forkynne om Jesus Kristus og fordømte den tåpelige avgudsdyrkelsen. Straks byprefekten fikk se dem, lot han dem føre for seg, og da de modig vitnet om Jesus Kristus, dømte han dem til døden.

Aristokles ble halshogd, mens Demetrian og Athanasius ble kastet på bålet, men da de reiste seg derfra uskadet ble de henrettet med sverd. Dette skjedde i år 306 og deres minnedag er 23. juni,

Kilder: zeno.org, oca.org, orthodoxwiki.org, holytrinityorthodox.com - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 27. september 2013

 

av Per Einar Odden publisert 27.09.2013, sist endret 28.12.2015 - 12:05