Den hellige Aristides av Aten (100-t)

Minnedag: 31. august

Den hellige Aristides av Aten (100-t)

Den hellige Aristides var en hedensk filosof i Aten på 100-tallet. Han omvendte seg til kristendommen og ble berømt for sin Apologia for den kristne tro, som han presenterte i 125 for keiser Hadrian (117-38). Teksten var lenge gått tapt, men den er nå gjenfunnet på syrisk, armensk og gresk.

De hellige Barlaam og Josafat er fiktive skikkelser fra en roman av den hellige Johannes av Damaskus som ble ekstremt populær i middelalderen. Ved et lykketreff finner vi Aristides' apologi innarbeidet i historien, og teksten ville antakelig ha gått tapt for ettertiden hvis det ikke hadde vært for legenden om Barlaam og Josafat.

Aristides' minnedag er 31. august.

av Webmaster publisert 04.08.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:53