Den hellige Aristion av Salamis (1. årh)

Minnedag: 22. februar

Den hellige Aristion var etter tradisjonen en av Herrens 72 disipler. Han skal ha forkynt på Kypros og døde som martyr i Salamis på Kypros. Andre hevder at han led martyrdøden i Alexandria. Hans minnedag er 22. februar.

Aristion har aldri vært regnet blant Jesu 70 (72) disipler, men i Østkirken står han på en liste over andre tidlige «apostler». Ifølge historikerne Nikeforos og Eusebius erklærte den hellige biskop Papias av Hierapolis i sine skrifter at Aristion, biskop av Smyrna og yngre samtidig av de tolv apostlene, var en av Herrens disipler.

av Webmaster publisert 18.08.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:53