Den hellige Armentarius av Pavia ( -731)

Minnedag: 30. januar

Den hellige Armentarius (it: Armentario) var den 19. biskop av Pavia i regionen Lombardia i Nord-Italia. Han var biskop etter de hellige Anastasius og Damian og før den hellige Peter I. I løpet av sitt ti år lange episkopat klarte han å oppnå at bispesetet Pavia ble fjernet fra jurisdiksjonen til metropolittsetet Milano og lagt direkte under Den hellige Stol.

Armentarius pleide å si: «Bønn er mer effektiv og mektigere enn en ordre for å oppnå det vi ber om». Han huskes for i 723 å ha hentet relikviene av den hellige Augustin fra Sardinia etter ønske fra den store langobardkongen Liutprand (712-44). Flyktende kristne hadde brakt Augustins relikvier fra Hippo til Sardinia i 496. Relikviene ble bisatt i kirken San Pietro in Ciel d'Oro, hvor Armentarius konsekrerte et alter til ham. Gravmælet i hvit marmor, Arca di San Agostino, er fra 1300-tallet. I 1842 kom en del av hans relikvier tilbake til Hippo Regius.

Armentarius skal ha vært biskop fra 710 til rundt 722, men hans dødsår angis til 731, uten at det nevnes noe om hva han eventuelt gjorde fra 722 til 731. Flere kilder oppgir 451 som dødsår, men det stemmer ikke med listen over biskoper av Pavia – sannsynligvis er det en sammenblanding med den hellige Armentarius av Antibes. Noen kilder sier at han døde rundt 711. Hans grav ble mål for utallige valfarter takket være hans ry som en mektig forbeder. Hans minnedag er 30. januar. Hans relikvier er i katedralen i Pavia.

av Webmaster publisert 05.08.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:53