De hellige Armogastes og Saturus av Afrika (d. ~460)

Minnedag: 29. mars

De hellige Armogastes (it: Armogasto) og Saturus (it: Saturo; også kalt Saturnin; it: Saturnino) var høyere tjenestemenn i palasset til prins Theoderik, sønn av den arianske vandalkongen Geiserik (428-77), som hadde okkupert Nord-Afrika rundt 440. Da kong Geiserik kom tilbake fra Italia i 457, innførte han en strengere straffelov mot katolikkene. Armogastes ble fratatt embete og privilegier og ble deretter grusomt torturert.

Da torturen ikke virket, ga prins Theoderik ordre om at han skulle halshogges. Men en ariansk prest ved navn Jucundus advarte mot å drepe ham «slik at romerne ikke skulle ære dem som martyrer». I stedet ble han sendt for å arbeide i gruvene i provinsen Byzacena (det søndre Tunisia), og til slutt ble han dømt til livsvarig slaveri nær Kartago som kugjeter foran alles øyne. Imidlertid døde han like etter.

Saturus var prokurator ved hoffet, det vil si leder for husholdet til Hunerik, Geiseriks sønn og senere etterfølger som konge (477-84). Hunerik ville absolutt gjøre ham til arianer og lokket med rikdom og fremtredende stillinger for å bringe ham til frafall fra den katolske tro. Da dette tilbudet ble avslått, truet Hunerik med å ta fra ham alt han eide inkludert hans slaver, sende hans barn i slaveri og gifte bort hans hustru med en kameldriver hvis han ikke ble arianer.

Hans egen hustru forsøkte å få Saturus til å gi opp katolisismen, men han svarte henne med Jobs ord: «Du taler som en ufornuftig kvinne» (Job 2,10). «Hvis du elsket meg, ville du gi meg et annet råd, og ikke skyve meg mot en annen død. La dem gjøre hva de vil, jeg vil alltid huske Herrens ord: 'Om noen kommer til meg, må han sette dette høyere enn far og mor, hustru og barn, brødre og søstre, ja, sitt eget liv. Ellers kan han ikke være min disippel' (Luk 14,26)». Heller ikke trusler om tortur kunne få ham til å endre mening. I likhet med Armogastes ble han fratatt alt og sendt bort som tigger. En kilde skriver at også han endte sine dager som kugjeter. Begge døde en gang etter 460 og regnes som martyrer.

I den førkonsiliære utgaven av Martyrologium Romanum oppgis enda to navn som skulle ha vært martyrer i denne gruppen, Archimimus (it: Archinimo) og Masculas (Maskula), «en berømt skuespiller». Men dette er ord som åpenbart refererer til Armogastes med betydningen «president for teateret, en innbygger i Mascula», eller muligens skal det forstås som «Archimimus masculaneren». Armogastes' minnedag er 29. mars, og hans navn står i Martyrologium Romanum.

av Webmaster publisert 08.04.2008, sist endret 28.11.2015 - 02:53