Den salige Arnold av Basel (~1395-1458)

Minnedag: 7. mai

Den salige Arnold (Arnoldus) ble født rundt 1395 i Basel. Han tilhørte den fromme ridderfamilien Rothberge i Basel og var den eldste av fem barn. Allerede i sin tidligste barndom hadde han en inderlig andakt for Maria, noe som bidro til at en av de vakreste Maria-valfartene i Sveits ble kjent, nemlig «Vår frue i stein» nær farens stamslott Rothberg, hvor han ofte oppholdt seg om sommeren. For der ble en gjetergutt som falt ned fra en svært høy klippe, på underbart vis reddet av Jomfru Maria.

For å kunne tjene Himmeldronningen på den best mulige måten, viet Arnold seg til den geistlige stand. Han utmerket seg slik i alle dyder at han den 19. januar 1451 ble valgt til fyrstebiskop av Basel. I dette vervet var han ikke bare en tro sønn av Kirken, men også en ivrig venn av sitt fedreland. Han døde den 7. mai 1458 i en alder av 64 år. Denne Guds og Kirkens tjener æres som en from og gudfryktig fyrste verdig til evig pris, et lys for prelater, en helt hvis død fylte hele byen Basel med tårer. Men han er ennå ikke funnet verdig til en offisiell kirkelig kult. Hans minnedag er dødsdagen 7. mai.

Kilder: zeno.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 8. oktober 2011

av Per Einar Odden publisert 08.10.2011, sist endret 28.12.2015 - 12:06