Den salige Arnold av Clairvaux (1100-t)

Minnedag: 16. juli

Den salige Arnold (Arnoldus) levde på 1100-tallet. Han ble født i Belgia og trådte inn i cistercienserordenen (Ordo Cisterciensis – OCist) som legbror i Clairvaux under den hellige Bernhard (ca 1090-1153). Der gjorde han like store fremskritt i alle dyder og gudfryktighet som han tidligere i verden var hengiven til sine laster, slik at Bernhard pleide å si: «Herren Jesus er ikke mindre å prise for omvendelsen av broder Arnold enn for oppvekkelsen av Lasarus fra de døde». Etter at han var renset gjennom mange lidelser, gikk han inn i den evige glede og herlighet. Hans minnedag er 16. juli.

Kilder: zeno.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 8. oktober 2011

av Per Einar Odden publisert 08.10.2011, sist endret 28.12.2015 - 12:06