Den salige Arnold av Mons (1100-t)

Minnedag: 6. august

Den salige Arnold (Arnoldus) levde på 1100-tallet i det nåværende Belgia. Han sluttet seg på et ukjent tidspunkt til premonstratenserne (Candidus et Canonicus Ordo Praemonstratensis – OPraem), som også kalles norbertinerne etter sin grunnlegger, den hellige Norbert av Xanten (ca 1080-1134), eller Hvite kanniker etter fargen på ordensdrakten. Han ble abbed for ordenens kloster i Mons (fl: Bergen) i grevskapet Hainaut/Henegouwen (Hennegau; lat: Hannonia; eng: Hainault), nå provinsen Hainaut i regionen Vallonia i Belgia.

Arnold gjorde store fortjenester for ordenen og bidro mye til at ordensgrunnleggeren Norbert ble valgt til erkebiskop av Magdeburg. Bucelin regner ham blant de ærverdige. Hans minnedag er 6. august.

Kilder: zeno.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 8. oktober 2011

av Per Einar Odden publisert 08.10.2011, sist endret 28.12.2015 - 12:05