Den salige Arnold Vessem (1496-1557)

Minnedag: 20. juli

Den salige Arnold (av) Vessem (eller Loredt) ble født i 1496 i Tilburg i provinsen Noord-Brabant i Nederland. Han sluttet seg i 1520 til premonstratenserne (Candidus et Canonicus Ordo Praemonstratensis – OPraem), som også kalles norbertinerne etter sin grunnlegger, den hellige Norbert av Xanten (ca 1080-1134), eller Hvite kanniker etter fargen på ordensdrakten. Han ble kannik i deres kloster i Tongerlo (fr: Tongerloo) i Westerlo nær Antwerpen (fr: Anvers) i Flandern i det nåværende Belgia.

Der avla han sine løfter den 19. juli 1522. Etter sin prestevielse var han kjellermester (cellerar; det vil si økonom) og skattmester. I 1533 ble han sogneprest i Klein-Zundert i Noord-Brabant, ikke langt fra Den Briel (Brielle), hvor martyrene fra Gorkum skulle bli henrettet i 1572. I 1539 forlot han sitt sogn for en kort periode på grunn av teologiske studier i Orléans.

Da han kom tilbake, ville han arbeide for å fremme tilbedelsen av Alterets sakrament blant menighetens medlemmer, og han opprettet et alter hvor det skulle feires to messer i uken. Som en god hyrde ville han vokte sine får og berge dem fra heresi, og derfor grunnla han et brorskap for Det hellige sakrament. Men de annerledes troende ville bemektige seg hans får, så natten mellom 19. og 20. juli 1557 trengte de inn i prestegården og drepte ham på grusomt vis. Hans medbrødre bevarte og æret hans blodflekkede klær. Premonstratenserne ærer ham som salig med minnedag på dødsdagen 20. juli.

av Webmaster publisert 21.03.2009, sist endret 28.11.2015 - 02:53