Den salige Arnold Wala (d. 1190)

Minnedag: 3. januar

Den salige Arnold Wala ble født på begynnelsen av 1100-tallet. Han trådte inn hos premonstratenserne (Candidus et Canonicus Ordo Praemonstratensis – OPraem), som også kalles norbertinerne etter sin grunnlegger, den hellige Norbert av Xanten (ca 1080-1134), eller Hvite kanniker etter fargen på ordensdrakten.

Han ble kannik i klosteret St. Cornelius i Ninove ved elven Dender i det østlige Flandern i dagens Belgia, som var grunnlagt i 1137. I førti år var han prior eller prost i klosteret før hans medbrødre i 1186 valgte ham til abbed. Gjennom sin intelligens og forbilledlige liv kunne han føre kommuniteten på den rette vei i henhold til Senecas fyndord: «Lang er veien ved befalinger, men kort ved eksempel». Han korrigerte sine medbrødres overtredelser mer med kjærlighet enn med strenghet, ettersom han alltid hadde Guds øre og ordensbrødrenes frelse for øye.

Arnold døde i 1190 etter fem år som abbed. Han æres som salig av premonstratenserne med minnedag 3. januar. Klosteret ble plyndret av franskmennene i 1578 under reformasjonen.

av Webmaster publisert 21.03.2009, sist endret 28.11.2015 - 02:53