De salige Arnsberg-martyrene (d. 1644)

Minnedag: 1. august

Klosteret Wedinghausen i Arnsberg i Sauerland i den nåværende tyske delstaten Nordrhein-Westfalen tilhørte premonstratenserne (Candidus et Canonicus Ordo Praemonstratensis – OPraem), som også kalles norbertinerne etter sin grunnlegger, den hellige Norbert av Xanten (ca 1080-1134), eller Hvite kanniker etter fargen på ordensdrakten.

Peter Konrad (Petrus Conradus), kannik fra Arnsberg, var sogneprest i et klostersogn. Av hat til katolikkene gjennomboret en soldat ham med et sverd. Godfred Reichmann (ty: Gottfried) var abbed av Arnsberg fra 1613 til 1644. Det lyktes ham med hjelp fra abbed Cremers av Knechtsteden og abbed Pilckmans av Steinfeld å gjeninnføre klosterdisiplinen i husene i Westfalen. I dette kunne Godfred alltid stole på erkebiskopen av Köln og biskopen av Münster. Han led martyrdøden kort etter sine medbrødre.

av Webmaster publisert 21.03.2009, sist endret 28.11.2015 - 02:53