Den hellige Antonius av Rocher (500-t)

Minnedag: 4. mai

Den hellige Antonius du Rocher levde på 500-tallet. Han skal ha vært benediktiner (Ordo Sancti Benedicti – OSB) og en disippel av den hellige Benedikt. Ifølge tradisjonen som er akseptert av Kirken i Tours, var han en av fem benediktinere som Benedikt sendte til Frankrike under ledelse av den hellige Maurus. Han grunnla benediktinerklosteret Saint-Julien i Tours og ble første abbed der.

Men hans lengsel etter større ensomhet førte til at han ble eneboer på et sted ved bredden av elva Loire som kalles le Rocher. Der endte han sine dager. Stedet har nå fått hans navn: Saint-Antoine-du-Rocher (37360). Hans minnedag er 4. mai. Historien om Maurus' reise til Frankrike avvises nå av alle historikere, i alle fall utenfor Frankrike.

av Webmaster publisert 26.07.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:53