Den hellige Arsacius av Milano (300/400-t?)

Minnedag: 12. november

Den hellige Arsacius levde enten rundt år 400 eller på 500-tallet og var biskop av Milano. Hans relikvier ble på 700-tallet overført av pave Zacharias fra Roma til korherreklosteret i Ilmmünster ved Freising i Bayern i Sør-Tyskland. I 1495 kom relikviene til Frauenkirche i München. I 1846 ble de ført tilbake til Ilmmünster. Sognet der har fortsatt navnet St. Arsacius.

Hans minnedag er 12. november. I Freising feires en translasjonsfest den 17. juni.

av Webmaster publisert 05.08.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:53