Den hellige Arsenius av Korfu ( -959)

Minnedag: 19. januar

Skytshelgen for Korfu

Den hellige Arsenius var av jødisk opprinnelse og ble født i Betania nær Jerusalem i Palestina. Han ble munk som tolvåring og kom senere til Konstantinopel, hvor patriark Tryfon ga ham det materielle ansvaret for alle kirkene i byen. Deretter aksepterte han å bli bispeviet og ble den første biskop av Kerkyra på Korfu, hvor han nå æres som den viktigste skytshelgenen.

Han skal ha bevirket mange mirakler allerede mens han levde. Da det ble rettet urettferdige beskyldninger mot befolkningen på Korfu, reiste Arsenius til Konstantinopel for å gå i forbønn for dem hos keiser Konstantin VII Porfyrogennetos (912-59). Men på tilbakereisen ble han syk og døde nær Korint i 959. Hans minnedag er 19. januar.

av Webmaster publisert 05.08.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:53