Den hellige Arsenius av Paros ( -1877)

Minnedag: 18. august

Den hellige Arsenius ble som fjortenåring opptatt på Athosfjellet til tross for sin ungdom. Men han måtte forlate stedet på grunn av en krangel om hyppig kommunion, som i hans øyne var av apostolisk tradisjon.

Han slo seg ned i klostrene i Attiki (området rundt Aten), men på grunn av den tyrkiske trusselen mot disse klostrene søkte han tilflukt på øya Paros. Hans dyder tiltrakk mange troende, og munkene valgte ham til sin hegumen (abbed). Han døde i 1877. Hans kult ble approbert av den økumeniske patriark i 1967. Hans minnedag er 18. august.

av Webmaster publisert 05.08.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:53