Den hellige Arvan av Wales (800-t?)

Minnedag: 6. januar

Den hellige Arvan (Aroan) har gitt navn til St. Arvans og Cwmcarvan i Wales. Legenden vil ha det til at han var en eremitt i Wales på 800-tallet som livnærte seg av å fiske laks i elva Wye og druknet da hans skinnbåt veltet.

R. Stanton: A Menology of England og Wales (1892) følger Challoner i hans Memorial of British Piety og identifiserer Arvan med Maruanus (Mervyn), en ledsager av de hellige Breage og Sennen på 500-tallet. Den hellige Arthen, som synes umulig å spore, synes å være den samme som Arvan.

av Webmaster publisert 06.08.2006, sist endret 28.12.2015 - 12:04