De hellige Arwald og Arwald ( -686)

Minnedag: 22. april

Disse hellige var to brødre, sønner av den hedenske danske fyrsten Arwald på Isle of Wight. Deres egentlige navn har gått tapt, derfor har de fått farens navn. Den hellige kong Caedwalla av Wessex (685-88), som da ennå var hedning, var fast bestemt på å utrydde danskene på Isle of Wight og erstatte dem med saksere.

Selv om han var hedning hadde han stor respekt for den kristne tro, så de to fyrstesønnene fikk etter anmodning fra presten Cynebert instruksjon i troen og ble døpt før de dagen etter dåpen ble drept av kongens soldater Det skjedde i 686. Deres minnedag er 22. april.

av Webmaster publisert 06.08.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:53