Den hellige Apollonius av Sardis (300-t)

Minnedag: 10. juli

Den hellige Apollonius bodde i Sardis i Lydia i Lilleasia (dagens Tyrkia). Tidlig på 300-tallet ble stilt for retten som kristen, og da han forble lojal mot sin tro, ble han pisket og korsfestet i Ikonium (Iconium, gr: Ikónion) i Frygia, i dag Konya i Anatolia i Tyrkia. Hans minnedag er 10. juli. I kunsten avbildes han pisket og korsfestet. Noen ganger avbildes han som en diakon ved et likbål.

av Webmaster publisert 26.07.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:53